Przed oddaniem rzeczy do naszej pralni prosimy o zapoznanie się z poniższymi,
ogólnymi warunkami świadczenia usług, które są częścią umowy o pranie.

 1. Oddanie odzieży do prania jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu pralni przez Klienta.
 2. Pralnia świadczy usługi w systemie prania wodnego i przyjmuje do prania wodnego rzeczy posiadające oznakowanie fabryczne zezwalające na pranie wodne. Odzież nieposiadającą wyżej wymienionego oznakowania przyjmujemy wyłącznie na odpowiedzialność Klienta. Pranie z widocznymi uszkodzeniami mechanicznym również przyjmujemy na wyłączną odpowiedzialność Klienta.
 3. Pralnia może odmówić wykonania zlecenia przed przyjęciem odzieży lub odstąpić od usługi gdy jej wykonanie okaże się niemożliwe.
 4. Wysokość opłat z tytułu świadczonych przez pralnię usług określa cennik pralni dostępny na stronie internetowej strefaprania.pl oraz w miejscu wykonania usługi. W przypadku artykułów nieobjętych cennikiem, cenę za usługę określa indywidualne personel pralni. Po określeniu ceny za usługę oferowaną przez pralnię nieobjętą cennikiem pracownik pralni przekazuje ją Klientowi bezpośrednio lub telefonicznie lub drogą elektroniczną lub sms. Po akceptacji ceny przez Klienta pralnia przystępuje do realizacji usługi .
 5. Usługa express + 50% ceny, usługa super express +100% ceny
 6. Dowód przyjęcia odzieży / tekstyliów do prania jest jedynym dokumentem upoważniającym do odebrania odzieży/ tekstyliów, sporządzanym w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
 7. Termin wykonania usługi od momentu odebrania odzieży przez pralnię jest ustalany z Klientem  i określany każdorazowo przy przyjmowaniu prania.
 8. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w oddanej do prania odzieży
 9. Pralnia nie gwarantuje całkowitego usunięcia plam z odzieży, szczególnie gdy plamy są stare lub były uprzednio zapierane.
 10. Pralnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia ozdób, zamków, aplikacji, haftów, guzików, klamer, poduszek naramiennych, ściągaczy gumowych, zamków błyskawicznych, skórzanych lub skóropodobnych wstawek, napisów, dla których producent nie podaje składu materiału oraz sposobu konserwacji oraz które zgodnie z warunkami gwarancji produktu są z niej wyłączone. W taki przypadku pranie odbywa się na odpowiedzialność klienta.
 11. Dywany po wykonaniu usługi prania mogą stracić sztywność zawierające w składzie wełnę mogą ulec niewielkie skurczeniu a dywany z wiskozy po wykonaniu usługi mogą zmienić strukturę (zmiana odcienia, zesztywnienie włosa), co jest naturalne dla tych materiałów.
 12. W przypadku zniszczenia czy zaginięcia odzieży, odszkodowanie dla Klienta stanowi kwota będąca równowartością tejże odzieży w chwili oddania jej do pralni.
 13. Klient jest zobowiązany wykazać dokumentem rzeczywistą wartość odzieży (faktura VAT lub inny dowód zakupu), a w przypadku braku dokumentu potwierdzającego rzeczywistą wartość inne wiarygodne dowody na tę okoliczność, umożliwiające ustalenie rzeczywistej wartości odzieży. Przy wycenie bierze się pod uwagę okoliczności takie jak wartość rynkową, okres używania i zużycia.
 14. W razie sporu wartość odzieży określi uprawniony rzeczoznawca.
 15. W przypadkach uzasadnionych reklamacji, pracownik pralni Strefa Prania przekazuje poszkodowanemu numer polisy ubezpieczeniowej, z której należy zgłosić szkodę. Pralnia może służyć pomocą i udostępnieniem dokumentacji dotyczącej przebiegu procesu prania, jednak zgłoszenie i procesowanie wniosku o odszkodowanie leży po stronie poszkodowanej osoby.
 16. Odbiór odzieży jest równoznaczny z należytym wykonaniem usługi. Brak zgłoszenia zastrzeżeń w chwili odbioru odzieży oznacza brak zastrzeżeń ze strony Klienta co do jakości wykonanej usługi i nie może stanowić w przyszłości podstawy do roszczeń reklamacyjnych.
 17. Klient ma prawo do złożenia reklamacji wówczas, gdy o przyczynie, która ją uzasadnia, dowie się już po odbiorze garderoby z pralni. W takim przypadku reklamacja powinna mieć formę pisemną i musi zostać złożona nie później niż 7 dni od daty odbioru prania.
 18. Po upływie 60 dni nieodebrane przez Klienta rzeczy Strefa Prania przekazuje na cele dobroczynne.
 19. Wszelkie skargi i uwagi dotyczące procesu prania i obsługi Klienta prosimy zgłaszać bezpośrednio w siedzibie pralni lub mailowo, na adres: biuro@strefaprania.pl.
 20. Regulamin świadczenia Usług Pralniczych określa warunki usług pralniczych, zamawiania usług pralniczych oraz zamawiania przez Klienta drogą telefoniczną i elektroniczną świadczenia usług pralniczych związanych z możliwością odbioru i dostawy prania pod wskazany przez Klienta adres.
 21. W ramach usług pralniczych pralnia oferuje usługę tzw. prania z odbiorem i dowozem do Klienta tj. usługi „pranie z dowozem” obejmującej odbiór i dowóz prania na terenie Krakowa. Do zamówień usługi pralniczej zostaje doliczony koszt transportu, określany każdorazowo przez pracownika pralni i podany Klientowi , telefonicznie, sms lub drogą elektroniczną przy zamawianiu usługi przez Klienta.