KARTA KLUBOWA DLA STAŁYCH KLIENTÓW:

Często korzystasz z usług naszej pralni ?  lub

Chciałbyś często z niej korzystać,  jednocześnie  oszczędzając na wydatkach związanych z praniem odzieży i innych tekstyliów?

Mamy dla Ciebie Kartę Klubową Strefa Prania!

Dołącz do tych, którzy piorą za mniej!

Dla stałych klientów Strefy Prania  przygotowaliśmy atrakcyjny program lojalnościowy, który:

 • uprawnia do rabatu w wysokości 7% i 12% od cen regularnych,
 • obowiązuje przez 12 miesięcy,
 • pozwala korzystać z dodatkowych promocji po okazaniu karty personelowi pralni

REGULAMIN PROGRAMU KARTY KLUBOWEJ

STREFA PRANIA

Wersja obowiązująca od 10 listopada 2018 r.

 • Organizatorem Programu „Karta Klubowa Strefa Prania” jest spółka Strefa Prania Sp. z o.o., ul. Szybka 27, 31-831 Kraków, NIP 6793141832, Regon 366494234
 • Kartę klubową bezpłatnie może otrzymać Klient, który skorzysta z usług prania i prasowania odzieży/ tekstyliów w Pralni za min 25 zł. jednorazowo.
 • Program Karta Klubowa Strefa Prania jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych, będących konsumentami korzystającymi z usług pralni bez bezpośredniego związku z ich działalnością gospodarczą czy zawodową.
 • Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową, nie zastępuje żadnej formy płatności i może być używana wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Promocje i rabaty dedykowane nie łączą się z rabatem karty.
 • Karta ważna jest 1 rok od daty jej wydania (data wydania wpisana jest na karcie przez personel pralni).
 • Za zrealizowanie usługi prania w Pralni za min 25 zł. jednorazowo, Klient otrzymuje potwierdzenie od pracownika pralni na Karcie Klubowej w postaci pieczątki.
 • Karta uprawnia do nabycia rabatów od cen regularnych na pranie i prasowanie odzieży oraz tekstyliów z wyłączeniem czyszczenia dywanów, butów i tapicerek. Rabat w wysokości 7%  od cen regularnych na pranie obowiązuje po zebraniu przez Klienta 4 (czterech pieczątek)  potwierdzeń realizacji usługi  za min. kwotę 25 zl. każda  (pieczątka) oraz 12% rabatu po zebraniu przez Klienta 8 (ośmiu pieczątek) potwierdzeń realizacji usługi prania każda za min 25 zł. jednorazowo (pieczątka)
 • Karta Klubowa Strefa Prania jest kartą na okaziciela.
 • Klient zobowiązany jest do okazania karty personelowi pralni przed dokonaniem zakupu usługi.
 • W ciągu roku Organizator Programu Karta Klubowa Strefa Prania może wprowadzić oferty specjalne dla posiadaczy karty, dostępne na stronie internetowej strefaprania.pl
 • Dodatkowe rabaty oraz oferty specjalne skierowane wyłącznie do posiadaczy Karty Klubowej Strefa Prania mogą być również komunikowane drogą mailową oraz sms, pod warunkiem wyrażenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz 1182, z późn. zm), jak również na przesyłanie informacji handlowych drogą poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 z późn. zm).
 • W sytuacji opisanej powyżej administratorem danych osobowych jest Spółka Strefa Prania sp. z o.o., ul. Szybka 27 w Krakowie. Klientowi, który podał swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia, poprzez wysłania e-maila na adres biuro@strefaprania.pl . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania informacji o dodatkowych oraz ofertach specjalnych drogą elektroniczną e-mail.
 • Organizator Programu „Karta Klubowa Strefa Prania” zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny. Organizator podaje zmieniony regulamin do wiadomości Uczestników programu „Karty Klubowej Strefa Prania” w tym poprzez publikację na stronie internetowej strefaprania.pl oraz w pralniach Strefa Prania.
 • Do ważnych przyczyn, uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się min następujące okoliczności: zmiana strategii handlowej organizatora, istotna zmiana sytuacji rynkowej, przyczyny ekonomiczne leżące po stronie organizatora, dostosowanie niniejszego Regulaminu do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach, uzasadniane uwagi zgłaszane przez Uczestników programu/ Klientów Pralni
 • Organizator Programu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu z ważnych przyczyn, do których zalicza się następujące okoliczności: zmiana strategii handlowej organizatora, istotna zmiana sytuacji rynkowej, przyczyny ekonomiczne leżące po stronie organizatora, dostosowanie niniejszego Regulaminu do wymogów prawnych, w szczególności zmian w przepisach
 • Niniejszy regulamin dostępny jest w pralniach Strefa Prania oraz na stronie internetowej strefaprania.pl